Utylizacji zużytej świetlówki

Ochrona środkowska
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) nakłada na przedsiębiorców obowiązki polegające na zbieraniu, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz na sporządzaniu stosownych sprawozdań do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ustawa nakłada na użytkownika obowiązek nie umieszczania zużytego sprzętu jako nieposortowanych odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt podlega zbiórce selektywnej (nieodpłatnie). Użytkownik powinien oddać zużyty sprzęt do jednego z zakładów prowadzących zbieranie (gminne jednostki komunalne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność odbierania odpadów).

Ustawa o zużytym sprzęcie jest wdrożeniem Dyrektywy obowiązującej w Unii Europejskiej. Celem ustawy jest ograniczenie ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a ponadto, ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku aby ograniczyć ilość usuwanych odpadów. Sprzęt podlegający ustawie jest oznakowany symbolem:

 


Instrukcje dotyczące postępowania ze w razie przypadkowego uszkodzenia/rozbicia świetlówki:
W przypadku rozbicia świetlówki należy ostrożnie zebrać (sprzątnąć) rozbie szkło. Stłuczki szklanej wraz z pozostałymi elementami świetlówki nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami (np. komunalnymi). Rozbitą świetlówkę lub zużytą świetlówkę należy przekazać do firmy, która zajmuje się zbieramiem oraz recyklikgiem zużytego sprzetu elektrycznego lub elektronicznego.

Zalecenia dotyczące sposobu utylizacji świetlówki po zakończeniu eksploatacji:
Zużytej świetlówki nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami (np. komunalnymi). Zużytą świetlówkę należy przekazać do firmy, która zajmuje się zbieramiem oraz recyklikgiem zużytego sprzetu elektrycznego lub elektronicznego.

Lista punktów zbierających zużyty sprzęt jest dostępna na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=0&nr_rej=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj

Użytkownik może oddać zużyty sprzęt w sklepie detalicznym na wymianę 1 do 1 kupując nowy sprzęt tego samego rodzaju. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem w gospodarstwie domowym pozwala na odzysk i recykling materiałów i przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.