Dla Państwa wygody przyjmujemy zamówienia telefoniczne

Zamówienie telefoniczne

Telefony:  + 48 85 85 652 59 52 oraz  +48 692 026 051

Jak przebiega zamówienie telefoniczne?

KROK 1. Lista zamawianych produktów.
Prosimy o posługiwanie się nazwami zgodnymi z nazewnictwem w sklepie, tak aby określenie towaru było jednoznaczne i nie prowadziło do nieporozumień.
Najlepiej abyście Państwo w trakcie składania zamówienia mieli otwarte strony sklepu.

KROK 2. Dane do wysyłki.

Konieczne będzie podanie następujących danych:
- Imię i Nazwisko
- Adres (ulica, kod pocztowy, miasto)
- adres e-mail

E-mailem informujemy m.in. o wysłaniu przesyłki oraz podajemy nr listu przewozowego.
Adres e-mail nie jest wykorzystywany do wysyłania reklam ani wiadomości nie związanych z zamówieniem.

KROK 3
. Pracownik sklepu wprowadzi zamówienie do systemu.
Będziecie Państwo na bieżąco informowani o realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia telefonicznego trwa podobnie jak zamówień internetowych ok. 24 godzin.